petak, 28. prosinca 2012.

Postupak fiskalizacije

Za one koji još neznaju od 01.01.2013. godine stupa na snagu zakon o Fiskalizaciji.

Postupak fiskalizacije sastoji se od dva glavna dijela:
  • Izdavanje računa
  • Izdavanje dnevnog izvješća
Prije ispisa svakog računa softver za blagajne sakuplja sve potrebne podatke o kupnji, potpisuje ih elektroničkim certifikatom, te šalje Internetom poreznoj upravi. Računala porezne uprave pregledavaju ispravnost podataka o kupnji i, ovisno o rezultatima, šalju natrag jedinstveni identifikator računa (JIR) ili tip greške ako je do nje došlo, te se na blagajni ispisuje račun. Cijeli ovaj proces traje do dvije sekunde. U slučaju grešaka ili prekida veze tijekom ispisa računa, račun se ispisuje bez JIR-a, ali obveznik zato mora dostaviti podatke o takvim računima poreznoj upravi kroz dva dana od greške.

Dnevno izvješće se ispunjava jednom dnevno, a najkasnije prije početka sljedećeg radnog dana. Princip dostave dnevnog izvješća jednak je principu dostave računa.

Primjer fiskalizacijeTKO JE , A TKO NIJE OBVEZNIK

Obveznici provođenja fiskalizacije pravne su i fizičke osobe obveznici poreza na dobit i fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti. Ustanove, udruge i druge pravne osobe koje nisu obveznici poreza na dobit nemaju obvezu fiskalizacije iako možda neke isporuke naplaćuju u gotovini.
Poduzetnici koji ostvaruju promete prodajom karata i žetona u putničkom prometu, prodajom ulaznica, prodajom na tržnicama, od prodaje tiska, vlastitih poljoprivrednih proizvoda, prodajom proizvoda i usluga u poštanskom prometu, od igara na sreću i zabavnih igara, prodajom putem automata, pružanjem bankarskih usluga i poduzetnici koji ostvareni promet evidentiraju preko instaliranih mjernih uređaja ( struja, plin, telefon) nisu obveznici fiskalizacije. Neki od tih poduzetnika ni prema propisima o porezu na dodanu vrijednost ne moraju izdavati račune. Predviđeno je da osim nabrojenih, Vlada može na prijedlog ministra financija donijeti odluku o oslobađanju neke djelatnosti od obveze fiskalizacije.
POSTUPAK 
Postupak fiskalizacije provodit će se u 3 (tri) faze.
U prvoj fazi, počevši od 1. siječnja 2013. godine, elektroničke naplatne uređaje povezane online s Poreznom upravom moraju instalirati trgovačka društva koja su prema propisima o računovodstvu klasificirana kao srednji i veliki poduzetnici te svi poduzetnici neovisno o veličini koji obavljaju usluge smještaja, pripreme i usluživanja hrane.
U drugoj fazi, od 1. travnja 2013. obveza fiskalizacije uvodi se za trgovce na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala i za osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (odvjetnici, bilježnici, liječnici, stomatolozi, veterinari, tumači, prevoditelji, arhitekti, inženjeri, porezni savjetnici, revizori i dr.).
U trećoj fazi, od 1. srpnja 2013. fiskalizacija postaje obvezna za sve ostale poduzetnike, osim onih koji nisu obveznici fiskalizacije.
PRAVILA
Poduzetnici kojima je propisana obveza fiskalizacije morat će svakom kupcu koji plaća u gotovini, čekom ili kreditnom karticom izdati račun putem e-naplatnog uređaja (fiskalna blagajna). Povećava se broj elemenata koje mora sadržavati račun. Osim podataka o izdavatelju i datumu izdavanja, uobičajenom nazivu i cijeni isporučenih dobara i usluga razvrstanih prema poreznim stopama, račun će morati sadržavati i podatak o vremenu njegova izdavanja (sat i minuta), OIB operatera na naplatnom uređaju, način plaćanja, jedinstveni identifikator koji će dodijeliti Porezna uprava, zaštitni kod izdavatelja računa te OIB pravne ili fizičke osobe koja je proizvela programsko rješenje. Jedinstveni identifikator je oznaka koju će prije izdavanja računa putem uspostavljene elektroničke veze u nekoliko sekundi dodijeliti Porezna uprava. Račun će morati biti potpisan digitalnim certifikatom. 
Oznaka vremena izdavanja računa omogućit će i kontrolu radnog vremena zaposlenika koji je izdao račun. Na kraju svakoga radnog dana porezni obveznik dužan je Poreznoj upravi dostaviti zbirno izvješće o gotovinskom prometu ostvarenom toga radnog dana. Propisan je i način postupanja u slučaju kad se iz bilo kojeg razloga ne uspije uspostaviti telekomunikacijska veza s Poreznom upravom, kad se račun stornira, kad naplatni uređaj izlazi iz funkcije i drugi slučajevi nastupa objektivnih okolnosti koje bi privremeno onemogućile vezu online s Poreznom upravom.
Novo je i da će kupac moći slanjem SMS poruke ili upita na web-servis Porezne uprave provjeriti je li račun koji mu je izdan prijavljen Poreznoj upravi.
KNJIGA UVEZENIH RAČUNA - moraju je imati i korisnici e-naplatnog uređaja u slučaju kvara istog
Obveznici poreza na dohodak koji ne vode poslovne knjige, nego porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu, smatraju se malim obveznicima fiskalizacije. Oni neće morati izdavati račune preko elektroničkih naplatnih uređaja(fiskalna blagajna), ali će morati izdavati račune uvezane u posebnu knjigu koju prije početka upotrebe treba ovjeriti u Poreznoj upravi.

PROCEDURA IZDAVANJA APLIKATIVNIH CERTIFIKATA ZA FISKALIZACIJU -preuzeto sa službenih stranica Fine

Svi obveznici fiskalizacije dužni su radi provedbe fiskalizacije u prometu gotovinom nabaviti produkcijski aplikativni certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka.

Informatička tvrtka koja će raditi uspostavu sustava fiskalizacije kod obveznika ne može u ime obveznika fiskalizacije nabaviti produkcijski aplikativni certifikat, odnosno, produkcijski aplikativni certifikat treba zatražiti obveznik fiskalizacije. Prema potrebi, osoba ovlaštena za zastupanje može dati pravo skrbnika osobi koja nije zaposlena kod obveznika (npr. djelatniku informatičke tvrtke koja kod obveznika uspostavlja sustav fiskalizacije), koji bi u tom slučaju preuzimao certifikat u ime obveznika fiskalizacije.

Skrbnik je fizička osoba koja je zadužena za preuzimanje, uporabu, brigu i čuvanje privatnog ključa, odnosno certifikata koji je izdan za aplikaciju. Skrbnik može biti i osoba zadužena za zastupanje poslovnog subjekta.

Kako nabaviti produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju?Preduvjet za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikat za fiskalizaciju je da obveznik fiskalizacije treba biti registriran u sustav PKI. Ako obveznik fiskalizacije već koristi neke od Fininih digitalnih certifikata znači da je registraciju u sustav PKI već obavio.

U tom slučaju obveznik fiskalizacije treba samo predati dokumentaciju potrebnu za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata za fiskalizaciju.

Ako obveznik fiskalizacije do sada nije bio korisnik niti jednog od Fininih digitalnih certifikata, potrebno je izvršiti registraciju poslovnog subjekta predajom potrebne dokumentacije u neki od Registracijskih ureda Fine.

Registracija poslovnog subjekta (obveznika fiskalizacije) u sustav PKIPostupak registracije odnosno izdavanja aplikativnih certifikata reguliran je zakonom, a provodi se u Registracijskim uredima Fine predajom propisane dokumentacije.

Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:
  • Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),
  • Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju,
  • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.
Moguće je predati presliku navedene dokumentacije.

Postupak izdavanja produkcijskog aplikativnog certifikata
Za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:
Svu potrebnu dokumentaciju možete predati u najbliži Registracijski ured Fine ili elektronički, putem aplikacije RDC Obrasci on-line.

Postupak i uvjete za predaju dokumentacije elektroničkim putem možete pronaći ovdje.
Nema komentara:

Objavi komentar