petak, 25. siječnja 2013.

Uskoro na novoj lokaciji

Poštovani, veliko mi je zadovoljstvo vam najaviti da uskoro otvaramo na novoj lokaciji
Studentska Ulica 6A, HR-51000 Rijeka

petak, 11. siječnja 2013.

Korisnicima fiskalnih blagajni pomažu IT tvrtke

Moram citirati jedan dio:

U Udrugu restoratera se zbog problema s fiskalizacijom javljaju uglavnom ugostitelji koji su odabrali loše informatičko rješenje.


Deset dana nakon početka primjene fiskalizacije ugostitelji imaju još samo jedan problem, i to da oni koji su se to sjetili napraviti prekasno, ne mogu odmah dobiti internetsku vezu. Za spajanje na fiksnu internetsku liniju treba obaviti dio posla na terenu. No, operateri su i tome doskočili pa im za prvu ruku dijele USB stickove za mobilni pristup internetu. Miroslav Folnegović, predsjednik Udruge hrvatskih restoratera kaže da prema njegovim informacijama fikslizacija u većini slučajeva protječe po planu. "Probleme imaju samo oni koji su odabrali loše informatičko rješenje pa se javljaju jer im se ne ispisuje ime konobara, datum ili slični podaci bitni za sastavljanje valjanog fiskalnog računa", kaže M. Folnegović.

Cijeli članak možete pročitati ovdje

Pročitajte cijeli članak da vidite s čim se susreću obveznici fiskalizacije. Ima tu i komentar kolege iz GRC grupe.

Porezna uprava ne pomaže nikome

Jednostavno nema kapaciteta kako bi pomogla obveznicima fiskalizacije, pa su tu u pomoć uskočile IT tvrtke koje su uvelike pomogle korisnicima ali neke su igrale i nepoštenu igru.
U edukaciji korisnika s obavezama u fiskalizaciji, neki proizvođaći fiskalnih rješenja koristili su neznanje korisnika te im prodavale neadekvatna softverska riješenja.
Vijerujte mi da još uvijek ima veliki dio informatički nepismenih korisnika koji su poduzetnici i to jako dobri u svojoj branši. Oni svoj posao zaju izvrsno pa se prepuštaju u ruke nekorektnih stručnjaka koji im uvaljuju svakakva riješenja i pljuju po konkurenciji.
Prva stvar u poslu kojim se mi bavimo je da naš klijent je uvijek na prvom mjestu.

četvrtak, 10. siječnja 2013.

Sada je na redu druga runda

Druga faza – od 1. travnja 2013. godine


1. obveznike koji kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla ( Oznaka G područja NKD 2007 ),

2. obveznike koji obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak.

Obveznici fiskalizacije druge faze pripremite se na vrijeme !!!

Koko bih vam olakšao oznaka G područja NKD 2007 su slijedeća:


TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima;

popravak motornih vozila i motocikala

45.1 Trgovina motornim vozilima

45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije 45.11

45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima 45.19

45.2 Održavanje i popravak motornih vozila

45.20 Održavanje i popravak motornih vozila 45.20

45.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila

45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila 45.31

45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila 45.32

45.4 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala

45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala 45.40

46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

46.1 Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora

46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima 46.11

46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima 46.12

46.13 Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom 46.13

46.14 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima 46.14

46.15 Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom 46.15

46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima 46.16

46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom 46.17

46.18 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode 46.18

46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima 46.19

46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom 46.21

46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama 46.22

46.23 Trgovina na veliko živom stokom 46.23

46.24 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama 46.24

46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom

46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem 46.31

46.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima 46.32

46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima 46.33

46.34 Trgovina na veliko pićima 46.34

46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima 46.35

46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima 46.36

46.37 Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima 46.37

46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke 46.38

46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima 46.39

46.4 Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

46.41 Trgovina na veliko tekstilom 46.41

46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom 46.42

46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo 46.43

46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje 46.44

46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom 46.45

46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima 46.46

46.47 Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu 46.47

46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom 46.48

46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo 46.49

46.5 Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

46.51 Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom 46.51

46.52 Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom 46.52

46.6 Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom

46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom 46.61

46.62 Trgovina na veliko alatnim strojevima 46.62

46.63 Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo 46.63

46.64 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje 46.64

46.65 Trgovina na veliko uredskim namještajem 46.65

46.66 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom 46.66

46.69 Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom 46.69

46.7 Ostala specijalizirana trgovina na veliko

46.71 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima 46.71

46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama 46.72

46.73 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom 46.73

46.74 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje 46.74

46.75 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima 46.75

46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima 46.76

46.77 Trgovina na veliko ostacima i otpacima 46.77

46.9 Nespecijalizirana trgovina na veliko

46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko 46.90

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

47.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima 47.11

47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama 47.19

47.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama 47.21

47.22 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama47.22

47.23 Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim prodavaonicama47.23

47.24 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim

prodavaonicama 47.24

47.25 Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama 47.25

47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama 47.26

47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama 47.29

47.3 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

47.30 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama 47.30

47.4 Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama

47.41 Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama 47.41

47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama 47.42

47.43 Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama 47.43

47.5 Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama 47.51

47.52 Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama 47.52

47.53 Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim

prodavaonicama47.53

47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama47.54

47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u

specijaliziranim prodavaonicama 47.59

47.6 Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama

47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama 47.61

47.62 Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama 47.62

47.63 Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama 47.63

47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama47.64

47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama 47.65

47.7 Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama

47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama 47.71

47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama 47.72

47.73 Ljekarne 47.73

47.74 Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavaonicama 47.74

47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama 47.75

47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne

ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama 47.76

47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama 47.77

47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama 47.78

47.79 Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama 47.79

47.8 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama

47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama 47.81

47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama 47.82

47.89 Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama 47.89

47.9 Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica

47.91 Trgovina na malo preko pošte ili interneta 47.91

47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica 47.99
Djelatnosti slobodnih zanaimanja - pojašnjenje
Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima što uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak. Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:

1. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, kao i druge slične djelatnosti,

2. samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja, kao i druge slične djelatnosti,

3. samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti,

4. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša

subota, 5. siječnja 2013.

Internet davatelji usluga (ISP)


Neki operateri, nećemo ih sada imenovati u nekim slučajevima blokiraju portove potrebne za fiskalizaciju. Ima nekoliko slučajeva gdje su se kleli svim živim, a bogami i pokojnima kako s njihove strane nije ništa zablokirano, i kako sve radi.

Probamo se spojiti nekim alternativnim davateljem usluga i kad zamislite vraga ono fiskalizacija radi.

Kontaktiramo ih opet i kažemo kako smo s drugim ISP- em probali i sve radi onda nekim čudom proradi i preko njihove usluge.

Oprez !!!


Jako puno ISP davatelja usluga dosta često mjenja firmware (softver) u ADSL router-ima pa postoji mogučnost, skoro smo sigurni da će tom prilikom opet zatvoriti portove za fiskalizaciju i da vaši računi neće biti fiskalizirani.
Obratite malo pozornosti na JIR brojeve na vašim računima je rok za prenos računa u PU je 48sati od prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja.
Internet davatelji usluga (ISP) će nam svima raditi najveće probleme u fiskalizaciji.

srijeda, 2. siječnja 2013.

Počelo primjenjivanje zakona o Fiskalizaciji

Nakon što je jučer službeno počelo primjenjivanje zakona ugostitelji ali i klijenti su zadovoljni.
Neću iznostiti podatke koji se svakodnevo objavljuju koliko računa dnevno dolazi na provjeru u poreznu upravu. Propisano je zakonom da elektronički uređaji za naplatu moraju proslijeđivati račune u p.u. i oni to i rade, manje-više. Javljaju nam se korisnici koji su uzeli programska rješenja koja ne zadovoljavaju tražene kriterije, odnosno nemogu prijaviti prostor u p.u. ili ne ispisuju JIR na računu ili stanu i čekaju otisak računa nakon dobivenog JIR-a i do desetak minuta. Ne shvaćam, u tehničkoj dokumentaciji na stranicama porezne uprave je vidljiv postupak, parametri i obaveze rada elektroničkih naplatnih uređaja. Pa zar je moguće da proizvođaći softverskog rješenja za fiskalizaciju nisu poštivali navedene parametre?
Ugostitelji, dobro provjerite rad vaših POS blagajni jer ima opet jedna poslovica koja kaže "Ne znanje ne opravdava" i kontaktirajte proizvođaće istih kako bi vam rješili probleme jer kazne su velike.
Nemojte misliti da ja nešto pametujem, samo vas upozoravam da znate na čemu ste.
Ako vam POS blagajna ne radi kako treba uvjek je krivac odgovorna osoba ili vlasnik.

Želim vam uspješnu Novu 2013 godinu i puno izdanih računa.